booth designbooth designbooth designbooth designbooth designbooth designbooth designbooth design

گروه معماری طراحان آزاد سایه
غرفه سازی نمایشگاهی | دکوراسیون داخلی|تجهیزات نمایشگاهی

گواهی غرفه سازی

گواهی می شود شرکت طراحان آزاد سایه به شماره ثبت 38033 به مدیریت آقای سید وحید حلاج نژادی بر اساس آئین نامه اجرایی پیمانکاران ساخت غرف خودساز شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مجاز می باشد در هر نمایشگاه تا سقف دویست متر مربع و حداکثر سه عدد غرفه به انجام برساند.
Grade

نمونه کارهای اخیر

  • نمایش همه
  • اجاره تجهیزات نمایشگاهی
  • دکوراسیون داخلی
  • دکوراسیون و غرفه سازی نمایشگاهی

برخی از مشتریان ما

اخبار و مقالات